Anvisningar for mottagning och montage av skalplattor