Asiakaskirje elokuu 2021

Korona, materiaalikustannukset ja niiden toimitusaikataulut

 

Korona

Korona on tullut tutuksi meille jokaiselle viimeisen puolentoista vuoden aikana. Olemme joutuneet tinkimään omista toimintatavoistamme koronarajoitteiden myötä ja sopeuttaneet elämää kulloinkin voimassa olevan tilanteen mukaan.

Tapaamisrajoitusten myötä olemme oppineet pitämään yhteyttä paikalle saapumisen sijasta Teams-videopalaverina, joka varmasti tulee jäämään hyväksi käytännöksi jatkossakin toistuvissa yhteydenpidoissa. Toki odotamme innolla palaamista normaaliolosuhteisiin ja kohtaamisia kasvokkain.

Betset on selvinnyt koronasta muutamia tartuntoja lukuun ottamatta hyvin. Erityiskiitokset tästä kuuluu koko henkilökunnalle ja kaikille asiakkaille, joiden asiallinen suhtautuminen esitettyihin rajoituksiin, ohjeistuksiin ja toimintatapamuutoksiin on mahdollistanut tämän.

 

Kohonneet materiaalikustannukset

Materiaalikustannusten nousu on ollut kuluvana vuonna erittäin merkittävää ja tämän seurauksena hankintahinnat ovat jopa yli kaksikertaistuneet.

Alkuvuonna arvio hetkellisestä kustannusnoususta on osoittautunut vääräksi ja hinnat ovat jatkaneet edelleen rajua nousuaan. Harjateräksen sekä jännepunoksen hinnan arvioidaan nousevan vuodenvaihteeseen saakka ja tämän jälkeen hintakehityksen toivotaan tasaantuvan. Samoin on käynyt myös muun muassa teräsosien, puutavaran ja eristeiden kohdalla. Aika näyttää miten hintakehitys etenee vuodenvaihteen jälkeen: materiaalitoimittajat kun antavat hintoja vain pari viikkoa eteenpäin ja arvioita tulevasta.

Hinnannousuilla on merkittävä vaikutus kustannusrakenteeseemme ja siitä johtuen joudumme valitettavasti keskustelemaan kanssanne tämän vaikutuksista myös jo aikaisemmin sovittuihin hintoihin.

 

Materiaalien toimitusongelmat

Kohonneet raaka-ainekustannukset, valmistusmateriaalien saanti ja vilkkaana jatkunut rakentaminen on aiheuttanut osalle tavarantoimittajista haasteita toimittaa osia oikea-aikaisesti tuotantoomme. Tällä on valitettavan suora vaikutus tuotantoaikatauluumme ja tämä saattaa aiheuttaa viivettä toimitusaikatauluihin. Mikäli näin tulisi käymään, pidämme Teidät ajan tasalla tilanteesta kohteittain. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa haittaa.

Teemme kaikkemme, jotta tuotantomme pystyy toimimaan yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaan.

 

 

Yhteistyöterveisin,

 

Betset-yhtiöt

Mika Löytönen

Toimitusjohtaja