Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Seloste päivitetty 1.8.2021

1. Rekisterin nimi

Betset-yhtiöiden markkinointitietorekisteri

2. Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot

Betset-yhtiöt
Betonitie 1
43700, Kyyjärvi
Suomi

Sähköposti: myynti@betset.fi
Puhelin: 040 3434 300

Teknisen toteuttajan oma tietosuojalauseke on luettavissa osoitteessa:
https://apsis.com/about-us/policies/privacy-policy

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan Betset-yhtiöiden asiakasviestintään ja markkinointiin.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta lähetämme ajoittain markkinointi- ja asiakasviestejä. Mikäli et kuitenkaan halua saada meiltä viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa siitä meille.

4. Rekisterin sisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite)
  • Yritys ja asema
  • Muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Tallennamme rekisteriimme vain ne tiedot, jotka olet itse toimittanut meille www.betset.fi sivuston kautta tai sähköpostitse, tai jotka perustuvat solmittuun asiakassuhteeseen. Rekisterissä voi olla myös tietoja, jotka ovat yleisesti saatavilla internetistä tai muista julkisista lähteistä.

5. Tietojen luovutus

Markkinointiviestintää varten käytämme ulkoisia palveluntarjoajia ja toteutusta varten tietoja täytyy luovuttaa palveluntarjoajalle. Yhteistyökumppanimme käsittelevät tietoja aina luottamuksellisesti, eikä niitä koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

6. Pääsy rekisteriin ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta ja tiedot säilytetään vain tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Ainoastaan yrityksen työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämillä käyttöoikeuksilla. Rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asianmukaisesti ja viipymättä.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojen käsittely. Jokaisessa lähettämässämme markkinointiviestissä on linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Rekisteröidyllä on myös henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu ja halutessaan pyytää niiden poistamista. Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse edellä mainituilla yhteystiedoilla.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta toimintamme tai lainsäädännön muutoksen niin vaatiessa.