Asiakastiedote 10.12.2020

Koronaviruspandemian vaikutukset Betset-yhtiöissä

Haluamme aina olla asiakkaillemme luotettava kumppani. Tämän poikkeustilanteen aikana tiedotamme asiakkaillemme tehtaidemme toimintaan ja toimituksiimme mahdollisesti vaikuttavista häiriötilanteista viipymättä ja realistisesti (ks. edellinen tiedote tästä).

Kuten julkisuudessa on jo todettu Betset-yhtiöiden Kyyjärven tehtaalla 4.12.2020 erillisessä raudoiteyksikössä yhdellä työntekijällä todettu koronavirustartunta johti 13 työntekijän karanteeniin varotoimenpiteenä. Karanteeniin määrätyt työntekijät kävivät testeissä ja heistä 11 työntekijää on antanut positiivisen testituloksen.

Betset on selvittänyt näiden osalta tartuntaketjuja ja ollut tiiviissä yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin infektiopoliklinikan kanssa jonka henkilökunta on ollut yhteydessä mahdollisesti altistuneisiin henkilöihin. Tartunta saatiin hyvin rajattua, sillä raudoiteyksikkö sijaitsee eri puolella Kyyjärven kuntaa kuin päätehdas ja näin ollen vaikutukset  tuotantoon pystyttiin minimoimaan.

Edellä todetun lisäksi 9.12.2020 Kyyjärven tehtaan tuotannon tukitoiminnossa työskentelevällä työntekijällä on todettu koronavirustartunta, jonka johdosta 7 työntekijää on määrätty karanteeniin varotoimenpiteenä 16.12.2020 asti.
Tartuntaketjujen selvittelyssä on tullut selväksi, että kyseessä ovat erilliset tartuntaketjut – tapaukset ovat toisistaan riippumattomat.

Jo aiemmin voimassaolleiden hygienia- ja muiden ohjeistusten lisäksi kaikki sisäiset ja ulkoiset vierailut Kyyjärven tehtaalle on nyt kielletty ainakin 4. tammikuuta 2020 asti, tehdasruokala on suljettuna vuodenvaihteeseen saakka ja eri osastojen/yksiköiden välillä liikkumista on rajoitettu sekä osaston/yksiköiden sisäinen liikkuminen on minimoitu ryhmittäin.

Tuotanto ja toimitukset
Nopean reagointimme ja uuden ohjeistuksen vuoksi em. tapauksista ei aiheudu merkittävää tuotantovajausta ja toimitukset jatkuvat lähes normaalisti. Tehdasverkostomme yhdeksällä eri paikkakunnalla auttavat meitä varmistamaan toimitustemme sujuvuutta myös näinä poikkeuksellisina aikoina.

Mahdolliset häiriötilanteet toimituksissa asiakkaillemme
Teemme tietenkin kaikkemme turvataksemme toimitusvarmuutemme. Mikäli merkittävämpiä häiriöitä tilanteen, ohjeiden tai erilaisten määräysten johdosta kuitenkin tulisi näköpiiriimme, informoimme yhteistyökumppaneitamme niistä välittömästi, mutta muistutamme kuitenkin siitä, että nämä tapahtumat, valtiovallan ohjeet ja suositukset sekä paikallisten viranomaisten mahdolliset ohjeet, määräykset, suositukset, joista emme ole tai voi olla etukäteen tietoisia, muodostavat myös RYHT 2000 mukaisen ylivoimaisen esteen toimituksiemme osalta.
Tällaisena erikoisena ja vaikeana aikana avoin vuorovaikutus ja yhteistyö meidän ja asiakkaidemme välillä on erittäin tärkeää ja välttämätöntä, koska emme kukaan ole koskaan tällaisessa tilanteessa ennen olleet. Toivomme poikkeusoloista huolimatta kaiken menevän suunnitellusti ja hyvin ja että tilanne normalisoituisi pian. Pysykäämme terveinä!

Betset-yhtiöt

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

Jarmo Puoliväli
Tuotantojohtaja
040 3434 377
jarmo.puolivali@betset.fi

Jari Laajala
Myyntijohtaja, elementtituotanto
040 3434 309
jari.laajala@betset.fi

Jari Tast
Myyntijohtaja, valmisbetonituotanto
040 3434 395
jari.tast@betset.fi