Betset Group siirtyi kotimaisen bioenergian käyttöön

Ympäristövastuu on keskeinen osa päivittäistä liiketoimintaamme.

Tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat nostaneet rakentamisen hiilidioksidipäästöt entistä voimakkaammin esille. Noin 40 % maailman CO2-päästöistä on peräisin rakennetusta ympäristöstä. Valtaosa näistä päästöistä aiheutuu rakennuksien käytöstä lämmitysenergian ja sähkön kulutuksen sekä kunnossapidon kautta, mutta myös rakentamisvaihe rakennusmateriaaleineen aiheuttaa CO2-päästöjä. Kestävän rakentamisen päätöksenteossa on huomioitava koko rakennuksen elinkaaren aikana tuottamat hiilidioksidipäästöt.

Bioenergiaan siirtymisen johdosta Nurmijärven tehtaan hiilidioksidipäästöt vähänevät 600 tonnia vuodessa. Tehtaan lämmitysenergian tuottamisen päästöihin tämä tarkoittaa yli 90 prosentin vähennystä. Polttoöljyä Betset Group ei käytä enää lainkaan. Kotimaisen bioenergian käyttö pienentää merkittävästi sekä tehtaan että lopputuotteen hiilijalanjälkeä.

Tavoitteenamme on saada energian käyttö tuotettua yksikköä kohden mahdollisimman pieneksi.

Lisätietoja:

Mika Löytönen, Betset Group Oy:n toimitusjohtaja, puhelin 040 3434 374 tai sähköposti mika.loytonen@betset.fi