Betset Oy on luopunut osuudestaan Rajaville Oy:ssä

Betset Oy on 12.02.2013 päivätyllä kauppakirjalla päättänyt luopua osuudestaan Rajaville Oy:stä.

Rajaville Oy:n ainoa omistaja on nyt Parma Oy

Betset Oy, Ruskon Betoni Oy, ja YBT Oy omistivat 2007-2013 välisenä aikana yhteensä 52.5% Rajaville Oy:stä, eli jokaisella edellä mainitulla oli 17,5% osuus. Loput 47.5% omisti Parma Oy.

Omistuksemme Rajavillessä ei vastannut siihen kohdistuneita pitkän tähtäimen odotuksia, joten omistusjärjestelyt olivat tarpeen.

Luonnollisesti panostamme tuotteidemme myyntiin tulevaisuudessa niin Pohjanmaalla kuin Pohjois-Suomenkin alueella. Keskittymällä omaan ydinosaamiseensa Betset Oy on entistä vahvempi valtakunnallinen toimija betonisten valmisosien ja valmisbetonin markkinoilla.

Lisätietoja antaa Hannu Löytönen Puh. 040 3434 301 tai hannu.loytonen@betset.fi