Betset teki vuonna 2023 positiivisen tuloksen vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta

Betset-yhtiöiden vuosi 2023 oli haastava. Toimintaympäristön voimakkaan heikentymisen vuoksi Betset joutui sopeuttamaan toimintaa useilla tehtaillaan. Liiketoimintaan ja erityisesti tuotteidemme kysyntään vaikuttivat merkittävästi kasvaneet energiakustannukset, nousseet korot, inflaatio ja kuluttajien heikentynyt luottamus talouteen. Uudiskohteiden heikko rahoitettavuus heikensi edellytyksiä aloittaa uusia asuntohankkeita, mikä vaikutti merkittävästi myös tuotteidemme kysyntään.

Betsetille kulunut tilikausi oli markkinoiden haasteista huolimatta kohtalainen. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 126,7 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 146,4 miljoonaa euroa. Toimintaympäristön historiallisen voimakkaasta muutoksesta huolimatta liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (14,9 M€ vuonna 2022). Liikevaihto ja liikevoitto laskivat erityisesti siksi, että tuotteiden kysyntä heikentyi merkittävästi asuntorakentamisessa, mikä vaikutti myös lopputuotteiden hintakehitykseen. Tarkastelujakson päättyessä henkilöstömäärä oli 521 (599 vuonna 2022).

”Kaupallinen aktiviteetti hiipui koko viime vuoden ja tällä hetkellä tilauskantamme on historiallisen pieni. Vuosi 2023 oli toimialalla poikkeuksellisen vaikea, emmekä usko, että asuntorakentamisessa tapahtuu nopeaa muutosta tänäkään vuonna. Betsetin tuloksen säilyminen kohtuullisella tasolla ja omavaraisuuden vahvistuminen lähes 55 prosenttiin olivat erinomaisia onnistumisia tässä markkinatilanteessa”, kertoo toimitusjohtaja Mika Löytönen.

Haastavan markkinatilanteen keskellä Betsetin kymmenes tehdas valmistui Espooseen vuoden 2023 lopulla. ”Uusi betoniasema tulee vahvistamaan valmisbetoniliiketoimintaamme pääkaupunkiseudulla. Viime vuoden investointien ja myös onnistuneiden sopeuttamistoimien ansiosta olemme lähteneet vuoteen 2024 toiminnallisesti ja taloudellisesti positiivisessa asemassa”, arvio Mika Löytönen. Tilikauden aikana Betset kasvatti myös omistustaan virolaisessa As Ikodorissa ja osakekaupan myötä yrityksestä tuli Betset Oy:n tytäryhtiö.

Betset on kohdannut yli 70-vuotisen matkansa varrella monenlaisia markkinatilanteita, mutta vastuullisena ja laadukkaana toimijana pärjännyt toimialalla aina hyvin muuttuvissakin olosuhteissa. ”Myös tämänhetkisen vahvan taloudellisen asemamme turvin jatkamme navigoimista nykyisen suhdannesyklin lävitse fokusoituneesti ja päättäväisesti”, linjaa Mika Löytönen.

Espoon tehtaan tuoma kapasiteetin lisäys on avannut Betsetille ovia myös isompiin kohteisiin pääkaupunkiseudulla. Kuvassa valmisbetonivalu Jatke Uusimaan kohteessa Helsingin Pasilan Postipuistossa 8.3.2024.