Betsetin viime vuosi oli vahva

Betset-yhtiöiden viime vuosi oli onnistunut sekä liikevaihdon kasvun että kannattavuuden osalta.

 Betset teki viime vuonna hyvän tuloksen ja palasi vahvaan kasvuvauhtiin, sillä liikevaihto kasvoi 19,3 prosenttia. Betset-yhtiöiden vuoden 2022 yhteenlaskettu liikevaihto kohosi 146,4 miljoonaan euroon edellisvuoden 122,7 miljoonasta. Virallinen koko vuoden liikevoitto (ebit) parani merkittävästi ja nousi 14,2 miljoonaan edellisvuoden 1,5 miljoonasta. Liikevoittomarginaali nousi 9,7 prosenttiin, kun se edellisvuonna oli 1,2 prosenttia.

Parantunutta suoritusta sekä liikevaihdon kasvua tukivat toteutetut tehostamistoimet sekä tehtaiden tasainen käyttöaste lähes koko vuoden ajan. ”Merkittävä osa orgaanisesta kasvusta oli peräisin materiaalien ja ulkopuolisten palveluiden hintojen noususta, joka vaikutti myös lopputuotteidemme hinnoitteluun”, sanoo toimitusjohtaja Mika Löytönen.

Betset käynnisti tilikauden aikana kaksi muutosohjelmaa suoritus- ja kilpailukyvyn parantamiseksi. ”Kannattavuutemme parani selkeästi, mikä oli seurausta määrätietoisista toimenpiteistämme tilikauden aikana”, Löytönen kertoo. Mukautuminen muuttuneeseen ja hetkittäin haastavaan toimintaympäristöön on vaatinut koko organisaatiolta venymistä.

Betset-yhtiöiden keskimääräinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina mitattuna oli vuoden aikana yhteensä 599. Se supistui edellisvuodesta 40 henkilöllä.

Betsetin tilauskanta jäi vertailuvuoden historiallisen korkeasta 69 miljoonan euron tasosta ja normalisoitui 46 miljoonaan euroon. Tämä on samaa tasoa kuin ennen koronapandemian alkua vuoden 2019 lopussa.

Kuluvan vuoden näkymät ovat Löytösen mukaan kohtuulliset, vaikka rakennusalan yleiskuva on synkentynyt. Asuntorakentajat arvioivat kuitenkin asuntomarkkinoiden alkavan toipua kuluvan vuoden aikana ja koko vuoden asuntoaloitusten määrän säilyvän kohtuullisella tasolla. Betsetin alkuvuoden toimintaa vaikeuttaa kysynnän ja kannattavuuden voimakas yhtäaikainen lasku. Materiaali- ja laitepula on hellittänyt, mutta kustannusten nousu vaikuttaa tehtaidemme kannattavuuteen yhä. Kuluvaan tilikauteen Betset lähtee taloudellisesti vahvassa asemassa omavaraisuusasteen ja kassan ollessa hyvällä tasolla.