Muutoksia Betset-konsernin organisaatiossa

Betset on muokannut organisaatiotaan vastaamaan yhtiön strategiaa ja muuttunutta markkinatilannetta. Betset haluaa toteutetuilla uudistuksilla vahvistaa entisestään myynnin sekä kehitystyön roolia Betset-konsernin strategisena painopistealueena niin Suomessa kuin Venäjällä. Venäjän liiketoiminnan positiivinen kehitys mahdollistaa resurssien lisäämisen sisäisten prosessien kehittämiseen sekä liiketoiminnan edistämiseen.

Betset-konsernilla on suomessa tehtaat neljällä paikkakunnalla sekä osakkuusyritys As Ikodor Virossa. Venäjällä Betset toimii Zao Betset nimisenä yrityksenä. Zao Betsetillä on Pietarin elementtitehtaalla yhteensä noin 160 työntekijää ja se pystyy tuottamaan vuodessa jopa 300 000 neliötä betonisia valmisosia Pietarin alueen kehittyville markkinoille.

Betset Oy

Juha Vasara on nimitetty Betset-konsernin myyntijohtajaksi vetovastuunaan elementtiosasto. Uudessa toimessaan hän raportoi suoraan toimitusjohtaja Hannu Löytöselle.

Jari Tast on nimitetty myyntijohtajaksi valmisbetoniosastolle. Valmisbetonin myynnissä hänen vastuullaan on erityisesti rakennusliikkeet.

Seppo Immonen on nimetty johtajaksi elementtitoimintoihin. Hänen työtehtäviin kuuluvat mm. elementtitoimintojen kehittäminen ja myynti Suomessa sekä Venäjällä.

Jari Laajala toimii elementtiosaston myyntipäällikkönä. Hänen vastuualue laajenee koskemaan myös betonisten valmisosien kokonaistoimituksia.

Markku Nuutinen toimii elementtiosaston projektipäällikkönä.Hän vastaa jatkossa myös työmaakontakteista sekä jälkilaskennasta.

Jarkko Hänninen on nimitetty laskentapäälliköksi.Jarkko siirtyy laskentapäälliköksi tarjouslaskennasta. Hän jatkaa edelleen myös myynnin parissa.

Mika Mäkelä toimii tarjouslaskijana elementtiosaston myyntitiimissä.

Yllä mainitut nimitykset astuivat voimaan 9.9.2013 alkaen.

Laatta-Betset Oy

Mika Kauppinen on nimitetty 2.9.2013 alkaen valmisbetonitehtaan työnjohtajaksi. Hän vastaa myös betonin laadusta Nurmijärvellä.

Paavo Lahtinen on nimitetty Laatta-Betsetin kunnossapitopäälliköksi 1.9.2013 alkaen.

Zao Betset, Pietari

Jussi Urpola on nimitetty Zao Betsetin pääjohtajaksi 1.8.2013 alkaen. Hänen keskeisimpänä tehtävänä on nykyisen liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen, sekä muutoksen läpivienti yhdessä hallituksen kanssa, joka luo pohjaa seuraavan kasvuvaiheen valmisteluun ja toteuttamiseen.

Toomas Täherand on aloittanut 1.1.2013 tuotantojohtajana Pietarin tehtaalla. Hän vastaa kokonaisuutena Zao Betsetin tuotannonsuunnittelusta, tuotannosta ja logistiikasta.

Lisätietoja nimityksistä:

Hannu Löytönen, Betset Oy:n toimitusjohtaja, 040 343 4301

Mika Löytönen, Laatta-Betset Oy:n toimitusjohtaja, 040 343 4374