Valmisbetonireferenssi

Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamo

Mikkeli
2020

Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle rakentuu uusi ja yksi maailman moderneimmista jätevedenpuhdistamoista kallion sisään. Betset toimiittaa kohteeseen kaikki valmisbetonit (noin 6000 m³), lukuunottamatta kallion seinäpintojen ruiskuvaluja. Valmisbetonia käytetään kantaviin rakenteisiin ja vesitiiviisiin jätevedenkäsittelyaltaisiin, sekä harkkorakenteiden juotoksiin.

Luolarakentaminen aiheuttaa omat haasteensa mm. logistiikan kannalta. Luolaan on yksi sisäänkäynti ja katto vastassa, joten pumppuautojen sijoittelu ja aikataulut täytyy suunnitella tarkasti. Ennen toimitusten aloittamista betoniasemalla perehdyttiin tarkasti vesitiiviin valmisbetonin reseptiikkaan parhaan lopputuloksen varmistamiseksi.