Valmisbetonireferenssi

Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamo

Mikkeli
2020

Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle rakentui uusi ja yksi maailman moderneimmista jätevedenpuhdistamoista kallion sisään. Betset on toimittanut kohteeseen vuoden 2019 alusta kaikki valmisbetonit (noin 6000 m³). Valmisbetonia käytetään kantaviin rakenteisiin ja vesitiiviisiin jätevedenkäsittelyaltaisiin, sekä harkkorakenteiden juotoksiin.

Luolarakentaminen aiheuttaa omat haasteensa mm. logistiikan kannalta. Luolaan on yksi sisäänkäynti ja katto vastassa, joten pumppuautojen sijoittelu ja aikataulut täytyi suunnitella tarkasti. Ennen toimitusten aloittamista betoniasemalla perehdyttiin tarkasti vesitiiviin valmisbetonin reseptiikkaan parhaan lopputuloksen varmistamiseksi.