Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamo

Jätevesialtaat valetaan vesitiivistä valmisbetonista.

Jätevesialtaat valetaan vesitiivistä valmisbetonista.