​Suomeen tarvitaan vähähiilisen rakentamisen edistämisohjelma

Mielipidekirjoitus:

Rakentamisesta aiheutuvien päästöjen leikkaaminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämä on ollut tiedossa jo kauan alalla toimivien yritysten keskuudessa, ja sen eteen on myös toimittu: yritykset ovat jatkuvasti kehittäneet tuotteitaan ja prosessejaan vähäpäästöisemmiksi. Tulokset ovat olleet hyviä ja potentiaalia yltää vielä parempaan löytyy. Mikä rakentamisen vähähiilistymistä yhteiskunnassa sitten hidastaa? Väitämme, että kyse on tavoitteiden määrittelystä.

Julkisen rakentamisen osalta poliittiset päättäjät määrittävät tavoitteet rakentamiselle. Hallitusohjelman linjaukset jalkautuvat kuntiin erilaisina käytännön toimenpiteinä, jotka nykyisellään keskittyvät puurakentamisen lisäämiseen eivätkä välttämättä lainkaan kohdistu päästöihin. Tästä esimerkkeinä mainittakoon rakennusten energiatehokkuusvaatimuksissa olevat helpotukset puurakenteille sekä kuntien puukaavat, joissa päästöistä ei ole minkäänlaista mainintaa.

Päätöksentekoa ohjaa siis materiaaleihin liittyvä ideologia aitojen päästötavoitteiden sijaan. Näin tuloksetkin ovat sen mukaisia.

Voimme saavuttaa vain sellaisia tavoitteita, jotka on selkeästi määritelty ja joiden edistymistä voidaan arvioida. Jos siis haluamme vähähiilistää nykyistä ja tulevaa rakennuskantaamme, on tavoite nostettava selkeästi esiin jo hallitusohjelmassa. Suomeen tarvitaan vähähiilisen rakentamisen edistämisohjelma, jossa unohdetaan materiaaleihin kohdistuva sääntely ja keskitytään tuloksiin.

Tänä päivänä lähes kaikista materiaaleista pystytään rakentamaan vähäpäästöisesti. Tähän tulisi myös yrityksiä tasapuolisesti kannustaa: siten teollisuuden kehittämismotivaatio pysyy yllä ja ilmaston kannalta aidosti parhaat ja vaikuttavimmat ratkaisut syntyvät. Reilu kilpailuympäristö tukee myös taloutta ja edistää hyvinvointia, mikä sekin on huomionarvoinen näkökulma erityisesti näinä haastavina aikoina.

 

Mika Löytönen
Puheenjohtaja
Betoniteollisuus ry

Juha Karilainen
Puheenjohtaja
Tiiliteollisuusliitto ry

Jyrki Kesti
Puheenjohtaja
Teräsrakenneyhdistys ry