Toimitilareferenssi

Innopoli 4

Espoo
2019

Innopoli 4

Betset toimitti Espoon Otaniemessä sijaitsevan kohteen pääurakoitsijalle Fira Oy:lle huhti-elokuussa 2019 kaikki runkoelementit sekä tiililaattapintaiset julkisivuelementit. Erityisesti julkisivuja suunniteltaessa yhteistyö tilaajan kanssa oli erittäin tärkeässä asemassa.

Arkkitehdin peruslähtökohta oli saada häivytetyksi elementtien saumat. Siksi julkisivuelementit valmistettiin tavallista kookkaampina. Lisäksi julkisivujen muoto poikkesi suorakaiteesta: kolmiulotteisuus saatiin aikaan niin, että pilasterit ulottuvat seinälinjan ulkopuolelle.

”Erityisesti elementtien aukotus oli haasteellista ja valmistus muutenkin kaikin puolin palkitsevaa. Lisäplussaa tuli, kun saimme myös valmistukseen sarjatuotannon piirteitä”, kertoo Betsetin Turun tehtaalta projekti- ja myyntipäällikkö Timo Riihimäki.

Firan vastaava mestari Juuso Riikonen (kuvassa) on tyytyväinen keväällä 2020 valmistuneeseen kohteen toteutukseen ja ulkonäköön.