Nimitysuutinen – Vesa Anttila Betsetin laatu- ja vastuullisuusjohtajaksi

Vesa Anttila on nimitetty Betsetin laatu- ja vastuullisuusjohtajaksi 2.1.2024 alkaen

Hänen vastuualueellensa kuuluvat muun muassa valmis- ja elementtibetonien laatu- ja kehitystyö sekä vähähiilisten tuotteiden kehittäminen ja ESG-raportointi.

Vesa on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Rudus Oy:ssä kehityspäällikkönä  ja -johtajana sekä viimeiset reilut viisi vuotta Ruskon Betoni Oy:ssä laatu- ja kehitysjohtajana.

Toivotamme Vesan tervetulleeksi Betsetille sekä onne ja menestystä uuteen tehtävään!

 

Nimitysuutisia – valmisbetoniliiketoiminta

Heli Saaranen on aloittanut valmisbetonipuolella laatuinsinöörinä 13. maaliskuuta 2023. Helin pääasiallinen toimipaikka on Helsingin tehdas, mutta hän liikkuu tarpeen mukaan myös muilla toimipaikoilla. Heli vastaa valmisbetonituotannon laatuasioista ja raportoi tehtävässään myyntijohtaja Jari Tastille.

 

Jan-Erik Svahn on aloittanut Helsingin ja Espoon tehtaiden tuotantopäällikkönä 20.3.2023. Janne toimii myös kuljettajien lähiesimiehenä ja raportoi itse tehtävässään myyntijohtaja Jari Tastille.

 

Espoon tehtaan betoniaseman esimiehenä on aloittanut 7. maaliskuuta 2023 Henri Aaltonen. Henri raportoi tehtävässään tuotantopäällikkö Jan-Erik Svahnille.

 

Toivotamme Helille, Henrille ja Jannelle onnea uusissa tehtävissään!

Jari Tast
Myyntijohtaja

Mika Löytönen
Toimitusjohtaja

Nimitysuutisia tuotannossa

Jyrki Järvinen aloitti 1. maaliskuuta 2023 Hämeenlinnan tehtaalla tuotantoesimiehenä ja hän raportoi tehtävässään tehdaspäällikkö Teemu Säterille. Jyrki on aloittanut elementtityöntekijänä Kyyjärven tehtaan ontelotuotannossa vuonna 2008 ja siirtynyt sieltä Hämeenlinnan tehtaalle vuoden 2010 alussa.

 

Valtteri Ojaniemi aloitti 1. maaliskuuta 2023 Nurmijärven tehtaalla tuotantoesimiehenä ja hän raportoi tehtävässään tehdaspäällikkö Tuomas Puolivälille. Valtteri aloitti Betset-yhtiöissä viime keväänä työnjohdollisissa tehtävissä kesätyöntekijänä ja syksystä eteenpäin hän työskenteli osa-aikaisesti opintojensa ohella. Valtteri valmistuu insinööriksi biotuote- ja prosessitekniikan tutkinto-ohjelmasta keväällä 2023 ja opinnäytetyönsä hän on tehnyt Betsetille itsetiivistyvästä betonista.

Toivotamme Jyrkille ja Valtterille onnea ja menestystä uusissa tehtävässään!

 

 

Esa Kylliäinen aloittaa Betsetin kehitysjohtajana

Esa Kylliäinen aloittaa 12. syyskuuta 2022  Betset-yhtiöiden kehitysjohtajana ja raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Mika Löytöselle.

Esa vastaa yhdessä tiiminsä ja toimipaikkakohtaisten vastuuhenkilöiden kanssa turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasioista, toimintajärjestelmästä ja kehityshankkeista.

Toivotamme Esan tervetulleeksi Betset-yhtiöihin sekä toivotamme hänelle onnea ja menestystä uudessa tehtävässään!

 

Nimitysuutisia – Nurmijärven tehdas, kunnossapito ja laskenta

Nurmijärven tehtaan tehdaspäällikkönä toiminut Paavo Lahtinen aloitti 27.12.2021 Betset-yhtiöiden kunnossapitopäällikkönä. Tehtävässään Paavo vastaa kunnossapidon ohjaamisesta ja kehittämisestä erityisesti Nurmijärven, Vierumäen, Nummelan ja Hämeenlinnan tehtailla, mutta osallistuu myös esimerkiksi isoimmissa investoinneissa kunnossapidollisiin tehtäviin Betsetin kaikilla tehtailla. Lisäksi Paavo vastaa muun muassa ennakkohuoltosuunnittelusta ja yhteistyöstä kunnossapidon yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

 

Maxim Ivanov aloitti Nurmijärven tehdaspäällikkönä 3.1.2022.
Maxim on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Moskovan lähistöllä betonielementtitehtaan tuotannosta vastaavana päällikkönä sekä ennen Betsetille siirtymistä Viipurissa betonielementtitehtaan tuotannosta vastaavana päällikkönä.

Maxim Ivanov

 

 

Eetu Kankaanpää aloitti laskijana 3.1.2022.
Eetu on toiminut aiemmin Turun tehtaalla tuotantoesimiehenä.

Eetu Kankaanpää