Lomautuksia Mikkelin tehtaalla sekä yhteisissä toiminnoissa

Muuttunut suhdannetilanne on kurittanut koko rakennusalaa tänä vuonna ja tämä on vaikuttanut myös Betset-yhtiöihin.

Vuoden alkupuolisko oli meillä taloudellisesti parempi kuin odotimme, mutta tulemme jäämään budjetoidusta liikevaihdosta noin 20 prosenttia ja ensi vuosi tulee olemaan haasteellinen, kertoo Betsetin toimitusjohtaja Mika Löytönen.

Betset lomautti Nummelan tehtaan henkilöstön viime vuoden lopussa ja Paraisten tehtaan henkilöstön osalta lomautukset alkoivat tänä keväänä. Nyt seuraavaksi edessä on valitettavasti lomautukset myös Mikkelin tehtaalla.

Työtä ei ole valitettavasti kaikille tehtaille riittävästi. Useimmilla tehtaillamme on vajausta tilauskannassa ja Mikkelin tehtaalla vajaus on sen verran suurta, että tehtaan käynnissä pitäminen ei ole tässä tilanteessa taloudellisesti kannattavaa, toteaa Löytönen.

Tuotanto Mikkelin tehtaalla päättyy viikon 41 loppuun mennessä ja tämän jälkeen alkavat lomautukset toistaiseksi. Mikkelin tehdas työllisti alkuvuonna vielä reilut 60 työntekijää, mutta määrä on vähentynyt kesän aikana.

Tilanteen mukaan tarjoamme Mikkelin henkilöstölle mahdollisuutta työskennellä toisella tehtaalla silloin kun soveltuvaa työtä on tarjolla, kertoo Löytönen.

Lomautukset alkavat myös Betset-yhtiöiden yhteisissä toiminnoissa marraskuun puolivälissä ja jatkuvat näillä näkymin maaliskuun 2024 loppuun asti. Säästötavoite yhteisten toimintojen kustannuksista on noin 25 prosenttia ja tämän toteuttamiseksi kiertävien lomautusten kesto on pääsääntöisesti kolme viikkoa per henkilö.

Lomautusten ulkopuolelle jää toiseksi talous- ja palkkahallinnon henkilöstö, mutta lomautukset koskettavat kaikkia muita yhteisiin toimintoihin kuuluvia toimihenkilöitä, ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia.

Meillä oli alusta alkaen selvää se, että tässä tilanteessa myös johtoryhmämme kuuluu lomautusten piiriin. Se että toimitusjohtajamme sekä toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehemme päättivät myös kantaa oman kortensa kekoon osoittaa vahvasti arvojemme mukaista toimintaa ja talkoohenkeä, toteaa Betsetin henkilöstöjohtaja Jouko Vähätalo.

Tilanteen johdosta Betset joutuu myös siirtämään suunniteltuja investointeja ja hankkeita sekä pyrkii löytämään myös muita säästöjä. Kuitenkaan lomautusten lisäksi yrityksellä ei ole nyt suunnitteilla muita toimenpiteitä henkilöstön osalta.

Uskomme vahvasti tulevaisuuteen ja siihen että selviämme tästäkin tilanteesta yhdessä, kertoo Löytönen.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mika Löytönen
mika.loytonen@betset.fi
040 3434 374

Vähähiilinen betoni on Betsetille kunnia-asia

Kirjoittaja: Vesa Tompuri

Betset on käynnistänyt vähähiilisen betonin tuotannon. Aiemmin testituotteita on valmistettu yhtiön Vierumäen tehtaalla, ja nyt kaupallinen vähähiilisten betonituotteiden valmistus on startannut, aluksi  yhtiön Hämeenlinnan ja Turun tehtailla. Jo ensimmäisissä toteutuskohteissa Porin oikeustalon sekä Raision Tiedonpuiston koulun työmailla näin saavutettava päästövähennys rakennusten elinkaaren aikana on merkittävä.

Betsetin vähähiiliset ontelolaatat

Suomessa on muiden EU-jäsenmaiden tavoin asetettu selkeä tavoite vihreän siirtymän toteuttamiselle eri toimialoilla, joista rakennusala on yksi keskeisimpiä. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä, mikä on mainittu tavoitteena sekä uudessa hallitusohjelmassa että Rakennusteollisuus RT:n hiilineutraaliustiekartassa.

Runsaasti energiaa käyttävänä sementtiteollisuus ja sen myötä koko betoniala on avainasemassa siinä, miten rakennusala onnistuu huolehtimaan omasta osuudestaan vihreän siirtymän toteuttamisessa.

”Me haluamme laajaa tehdasverkostoa pyörittävänä yrityksenä kantaa osavastuumme tässä kokonaisuudessa. Voimme vaikuttaa asiaan suosimalla tuotannossamme seossementtejä, kehittämällä reseptiikkaa ja käyttämällä tehtaillamme uusiutuvaa energiaa. Välillisesti voimme vaikuttaa myös siihen, että rakennuskohteissamme käytetään mahdollisimman hoikkia, materiaalia säästäviä rakenteita”, kertoo Betsetin toimitusjohtaja Mika Löytönen.

Betsetin kymmenestä tehtaasta Kyyjärven, Nurmijärven ja Vierumäen tehtaat jo käyttävät uusiutuvaa kotimaista energia. Hämeenlinnan tehtaan energialähteenä on kaukolämpö, kuitenkin fossiilittomasti tuotettuna. Loppuvuodesta valmistuvan Espoon tehtaan katolle puolestaan tullaan asentamaan koko tuotantohallin laajuinen aurinkopaneelisto.

Betsetin myynti- ja projektipäällikkö Timo Riihimäki pitää näitä kehitysaskelia merkityksellisinä ja muistuttaa samalla sementin valmistuksen keskeisestä merkityksestä koko betonialan hiilidioksidipäästöjen kannalta.

”Kaksi kolmannesta sementin päästöistä syntyy hiilidioksidin vapautuessa kalkkikivestä klinkkeriksi poltettaessa. Sen osuus, miten energia tuotetaan, on yksi kolmannes. Näihin emme voi vaikuttaa. Meidän keinomme tehtailla ovat sementtimäärän minimointi reseptiikalla, hukan pienentäminen ja kierrätys. Kokonaisuuteen vaikuttaa myös tehtaillamme käytettävän energian tuotantotapa”, Riihimäki arvioi.

Vihreän siirtymän edistämiseksi toteuttavien toimien vaikutusta voi seurata huolellisella dokumentoinnilla. Betsetin tuotannossa jokainen tuote dokumentoidaan niin, että sen vähäpäästöisyyttä edistävät ratkaisut ovat jäljitettävissä. Näin työmaa, joka on tilannut kohteisiinsa vähähiilisiä betonituotteita, voi todeta saaneensa täsmälleen sitä mitä tilaa. Toisaalta vähähiiliset betonituotteet poikkeavat myös värisävyltään tavanomaisesta tuotannosta.

 

Betsetin vähähiilisiä ontelolaattoja
Hämeenlinnan tehdaspäällikkö Teemu Säteri (vasemmalla) esittelee Timo Riihimäelle valmistuneita vähähiilisiä ontelolaattoja. Tuotannon esihenkilö Jyrki Järvinen oikealla.

Porissa ja Raisiossa ensimmäiset vähähiilisyyskohteet

Vähähiilisyystavoitteiden saavuttamisessa on oleellista, että rakennushankkeiden kaikki osapuolet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. Rakennuttajat ovat hankkeisiin ryhtyvinä avainasemassa; muun muassa Senaatti-kiinteistöt on näyttänyt tässä asiassa esimerkkiä asettamalla omat hiilineutraaliustavoitteensa, jotka ovat linjassa valtiollisten ja valtioiden rajat ylittävien tavoitteiden kanssa.

Laatimansa ohjelman mukaisesti Senaatti tähtää valtion tilojen hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalilla tilojen käytöllä sekä hiilineutraalilla rakentamisella ja korjaamisella. Hiilineutraalin rakentamisen tuore esimerkki on Porin oikeustalon uudisrakennustyömaa, jonne Betset toimittaa pääurakoitsija Hartela Länsi-Suomi Oy:lle betonielementit.

”Asetamme kaikkiin yli kahden miljoonan euron rakennushankkeisiimme päästövähennystavoitteet. Uudisrakennuksissa tavoitteenamme on 25 prosenttia pienempi hiilijalanjälki niin sanottuun normaaliin rakentamiseen verrattuna. Vähähiilisen betonin käyttäminen rakentamisessa on yksi keino edistää tavoitteitamme”, toteaa rakennuttajapäällikkö Tarja Hietamäki Senaatti-kiinteistöistä.

Porin oikeustalotyömaan elementtitoimituksista vähähiilisesti on valmistettu ontelolaatat. Niiden merkitys vähähiilisyystavoitteen kannalta on keskeinen, koska elementtibetonikuutioiden kokonaismäärästä ontelolaattojen osuus on noin 42 prosenttia.

”Pelkästään tällä ontelolaattavalinnalla tilaaja saa rakennuksen hiilijalanjälkeä pienennetyksi 2,1 prosentilla”, Timo Riihimäki kertoo.

Yhteensä 5500 neliömetrin pinta-alan muodostavien ontelolaattojen toimitus Betsetin Hämeenlinnan tehtaalta Poriin käynnistyi elokuun lopulla ja jatkuu koko syksyn ajan. Syyskuun lopulla starttaa toinenkin vähähiilinen elementtityömaa: Raision Tiedonpuiston koulu. Vähähiilisesti valmistettujen ontelolaattojen ja samalla periaatteella Turun tehtaalla tuotettujen sisäkuori- ja väliseinäelementtien toimitukset jatkuvat helmikuulle asti. Kaikkien näiden tuotteiden hiilidioksidipäästö on noin kolmanneksen pienempi perinteiseen betonielementtiin verrattuna.

”Pidämme tätä kohdetta tärkeänä vihreän siirtymän edistämiseksi. Tämäntyyppiset hankinnat tukevat Raision kaupungin kestävää kehitystä, ekologisuutta ja luonnon monimuotoisuutta korostavaa strategiaa”, toteaa kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen Raision kaupungilta.

Raision työmaalle tullaan toimittamaan vähähiilisiä ontelolaattoja noin 10 800 neliömetriä sekä vähähiilisiä väliseinä- ja sisäkuorielementtejä noin 4100 neliömetriä. Tiedonpuiston koulun toteuttaa projektinjohtourakkana Rakennustoimisto Laamo Oy.

Betsetin vähähiilinen seinäelementti

Uudet tekniikat seurannassa

Vähähiilisesti valmistettavat elementit ovat yksi konkreettinen askel laajempien ilmastopäästötavoitteiden ajamiseksi. Yksittäinen yritys voi kantaa kortensa kekoon ottamalla näitä askeleita mahdollisimman varhain. Betsetin toimitusjohtaja Mika Löytönen pitääkin tärkeänä seurata vihreän siirtymän toteuttamiseksi tarvittavia tekniikoita ja käytäntöjä.

”Olemme tyytyväisyydellä todenneet, että betoniala kaiken kaikkiaan on aktiivinen tässä äärimmäisen tärkeässä asiassa. Esimerkiksi teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen sementtituotannossa on merkityksellinen keino päästöjen vähentämiseksi. Vielä kauaskantoisemmaksi saattaa muodostua Suomessa kehitetty teknologia hiilidioksidin talteenottamiseksi betonielementtien tuotannossa. Toistaiseksi tämä teknologia soveltuu lähinnä raudoittamattomille betonituotteille, mutta tämä rajoitus ei välttämättä ole lopullinen.”

Vähähiilisten tuotteiden kehittämäinen on jatkuvaa uusien tekniikoiden seuraamista ja kokeilemista.
Vähähiilisten tuotteiden kehittämäinen on jatkuvaa uusien tekniikoiden seuraamista ja kokeilemista.
Kuvassa aiheen äärellä vasemmalta lukien Betsetin elementtiliiketoiminnan myyntijohtaja Jari Laajala,
myynti- ja projektipäällikkö Timo Riihimäki, Hämeenlinnan tehdaspäällikkö Teemu Säteri,
tuotantojohtaja Jarmo Puoliväli sekä toimitusjohtaja Mika Löytönen.

Haemme henkilöstöasiantuntijaa

Oletko sinä uusi henkilöstöasiantuntijamme?

Seitsemänhenkinen henkilöstö- ja viestintätiimimme vastaa keskitetysti Betset-yhtiöiden henkilöstö- ja palkkahallinnosta sekä viestinnästä ja markkinoinnista.

Tiimin yhden jäsenen siirtyessä uusiin haasteisiin järjestelemme vastuualueita ja haemme henkilöstöasiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen. Tehtävänkuvaa on mahdollista muotoilla jonkin verran osaamisesi, kiinnostuksesi ja kokemuksesi mukaan.

Tehtäviisi kuuluu:

 • työkykyjohtaminen ja esimiesten tuki päivittäisissä työterveysasioissa
 • HR-järjestelmien pääkäyttäjänä toimiminen ja niiden kehittäminen (käytössä Sonet Premium ja eKansio)
 • henkilöstöraportointi ja sen kehittäminen (muun muassa Power BI / HR-osion käyttöönotto)
 • erilaiset hallinnolliset ja projektiluontoiset tehtävät

Toivomme sinulta:

 • soveltuvaa koulutusta ja 3–5 vuoden työkokemusta henkilöstötehtävistä mielellään teollisuudesta
 • kokemusta yhteistyöstä työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön kanssa
 • kokemusta HR-järjestelmistä ja henkilöstöraportoinnista
 • vahvoja vuorovaikutus, yhteistyö- ja organisointitaitoja
 • oma-aloitteisuutta, pitkäjänteisyyttä ja paineensietokykyä
 • kokemus muista tehtävistä henkilöstö- ja palkkahallinnossa on etu mutta ei välttämätöntä

Sinulla on halu ja kyky toimia usean toimipisteen organisaatiossa, jossa myös tukitoiminnot on maantieteellisesti hajautettu. Hallitset ja ymmärrät suuria kokonaisuuksia, mutta osaat paneutua myös yksittäiseen asiaan kokonaisvaltaisesti tilanteen ja tarpeen mukaan.

Tehtävässä on laaja etätyömahdollisuus eikä se ole toimipaikkasidonnainen. Työ edellyttää keskimäärin yhden matkustuspäivän per viikko Betset-yhtiöiden paikkakunnille. Työaika on liukuva ja työskentelemme joustavasti työtilanteen mukaan.

Tehtävä on itsenäinen ja vastuullinen, mutta tuemme toisiamme työssä onnistumisessa. Tehtävässäsi raportoit henkilöstöjohtajalle ja työskentelet tiiviissä yhteistyössä erityisesti tuotannon esihenkilöiden kanssa.

Vakavaraisessa ja kehittymiskykyisessä perheyrityksessämme myös sinulla on mahdollisuus kehittää osaamistasi ja edetä työurallasi. Tarjoamme näköalapaikan rakennustuoteteollisuudessa ja mahtavat työkaverit.

Lisätietoja tehtävästä antaa henkilöstöjohtaja Jouko Vähätalo (p. 040 3434 313) keskiviikkona 16.08.2023 kello 9.00–11.00 ja keskiviikkona 23.08.2023 kello 15.00–17.00.

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, lähetä vapaamuotoinen työhakemus palkkatoiveineen osoitteeseen rekry@betset.fi otsikolla ”Henkilöstöasiantuntija” 27. elokuuta 2023 mennessä. Ensimmäisen kierroksen haastattelut toteutamme MS Teamsin välityksellä maanantaina ja tiistaina 04.–05.09.2023.

 

Vuonna 1950 perustettu Betset on yksi Suomen suurimmista betonisten valmisosien valmistajista toimitila-, teollisuus- ja asuntokohteissa sekä merkittävä toimija valmisbetonimarkkinoilla. Betset on toimialan edelläkävijä digitaalisissa palveluissa, jossa palveluympäristömme Betset Linker yhdistää tilaajan, suunnittelijan ja betonielementtituotantomme täysin uudella tavalla. Ammattitaitoinen, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstömme on perheyrityksemme yksi keskeinen menestystekijä.

Suomessa tehtaamme työllistävät yhteensä 600 henkilöä ja yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2022 oli 146 miljoonaa euroa. Betset-yhtiöihin kuuluvat Suomessa tehtaat Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kyyjärvellä, Mikkelissä, Nummelassa, Nurmijärvellä, Paraisilla, Turussa ja Vierumäellä. Lisäksi Betsetillä on tytäryhtiö As Ikodor Viron Tartossa.

 

Betset kasvatti omistustaan virolaisessa As Ikodorissa

Betset kasvatti omistustaan virolaisessa As Ikodorissa 5. heinäkuuta 2023 toteutetulla osakekaupalla. Betsetin omistusosuus As Ikodorissa nousee 55,26 prosenttiin ja osakekaupan myötä yrityksestä tulee myös Betsetin tytäryhtiö.

”Yhtiö tulee strategiansa ja laaditun investointisuunnitelman mukaisesti panostamaan vähäpäästöisten tuotteiden kehittämiseen, joilla nopeutamme vihreän siirtymän toteutumista”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Hannu Löytönen.

As Ikodor on vuonna 1996 perustettu noin 35 henkilöä työllistävä yritys, jonka päämarkkina-alue on Viro. Yhtiön tehdas sijaitsee Tartossa Kärknan maakunnassa ja se valmistaa ympäristöbetonituotteita sekä valmisbetonia. Vuoden 2022 liikevaihto oli 5,8 miljoonaa euroa ja käyttökatetta muodostui 1,3 miljoonaa euroa. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jüri Truus.

As Ikodorin hallituksessa jatkavat teollisuusneuvos Hannu Löytönen, kiinteistöneuvos Mikko Rajaniemi, As Treffin toimitusjohtaja Andres Gailit ja Betsetin toimitusjohtaja Mika Löytönen.

 

Kuvassa vasemmalta oikealle:
Teollisuusneuvos Hannu Löytönen, kiinteistöneuvos Mikko Rajaniemi sekä AS Ikodorin toimitusjohtaja Jüri Truus.

Haemme tuotantoesimiestä Nurmijärven tehtaalle!

Nykyisen henkilön siirtyessä uusiin haasteisiin haemme tuotantoesimiestä vakituiseen työsuhteeseen Nurmijärven tehtaan seitsemänhenkiseen esihenkilötiimiimme.

Nurmijärven tehtaalla valmistamme väliseinäelementtejä, ontelolaattoja ja valmisbetonia.

Tehtäviisi kuluu:

 • päivittäiset työnjohdolliset tehtävät
 • turvallisuuden ja laadun valvonta ja ohjaus
 • toiminnan kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti
 • toisten tuotantoesimiesten tukeminen ja sijaistaminen sekä tilanteen mukaan tehdaspäällikön avustaminen
 • tehtävänkuvaa on mahdollista jonkin verran muotoilla osaamisesi, kiinnostuksesi ja kokemuksesi mukaan

Toivomme sinulta:

 • soveltuvaa (rakennus)teknistä koulutusta ja/tai työkokemusta rakennustuoteteollisuudesta
 • kokemusta esihenkilötehtävistä ja kykyä ohjata toimintaa tuotannon tavoitteiden saavuttamiseksi
 • aktiivista ja oma-aloitteista työotetta, järjestelmällisyyttä ja paineensietokykyä

Olet vastuuntuntoinen ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Reagoit nopeasti muutoksiin ja toimit vastuullisesti ja joustavasti poikkeustilanteissa. Työssäsi tarvitset sujuvaa suomen kielen taitoa ja pystyt viestimään myös englanniksi (muu kielitaito eduksi, erityisesti viro ja venäjä).

Tehtävässäsi raportoit tehdaspäällikölle ja työskentelet tiiviissä yhteistyössä muiden esimiesten kanssa. Työ on joustavaa päivätyötä ja työaika sijoittuu pääsääntöisesti arkisin kello 6.00 ja 18.00 välille.

Vakavaraisessa ja kehittymiskykyisessä perheyrityksessämme myös sinulla on mahdollisuus kehittää osaamistasi ja edetä työurallasi. Tarjoamme näköalapaikan rakennustuoteteollisuudessa ja mahtavat työkaverit.

Lisätietoja tehtävästä antaa tehdaspäällikkö Tuomas Puoliväli (p. 040 3434 392) arkisin työaikana 13.07.–04.08.2023.

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, lähetä vapaamuotoinen työhakemus palkkatoiveineen osoitteeseen rekry@betset.fi otsikolla ”Tuotantoesimies / Nurmijärven tehdas” 17. elokuuta 2023 mennessä. Haastattelemme potentiaaliset ehdokkaat elo-syyskuun taitteessa ja tehtävässä aloitus on sopimuksen mukaan lokakuussa.

 

Vuonna 1950 perustettu Betset on yksi Suomen suurimmista betonisten valmisosien valmistajista toimitila-, teollisuus- ja asuntokohteissa sekä merkittävä toimija valmisbetonimarkkinoilla. Betset on toimialan edelläkävijä digitaalisissa palveluissa, jossa palveluympäristömme Betset Linker yhdistää tilaajan, suunnittelijan ja betonielementtituotantomme täysin uudella tavalla. Ammattitaitoinen, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstömme on perheyrityksemme yksi keskeinen menestystekijä.

Suomessa tehtaamme työllistävät yhteensä 600 henkilöä ja yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2022 oli 146 miljoonaa euroa. Betset-yhtiöihin kuuluu Suomessa tehtaat Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kyyjärvellä, Mikkelissä, Nummelassa, Nurmijärvellä, Paraisilla, Turussa ja Vierumäellä.

Haemme tuotantoesimiestä Vierumäen tehtaalle!


Nykyisen henkilön siirtyessä eläkkeelle haemme tuotantoesimiestä vakituiseen työsuhteeseen Vierumäen tehtaan viisihenkiseen esimiestiimiimme.

Vierumäen tehtaalla valmistamme vaaka- ja patterimuoteilla seinätuotteita, parvekkeita, hissikuiluja, ontelo- ja kuorilaattoja ja pilareita sekä sopimuksen mukaan valmisbetonia isommissa erissä.

Tehtäviisi kuluu:

 • päivittäiset työnjohdolliset tehtävät
 • turvallisuuden ja laadun valvonta ja ohjaus
 • projektiseurannan päivittäminen ja yhteydenpito työmaihin
 • toiminnan kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti
 • toisten tuotantoesimiesten tukeminen ja sijaistaminen sekä tilanteen mukaan tehdaspäällikön avustaminen
 • tehtävänkuvaa on mahdollista jonkin verran muotoilla osaamisesi, kiinnostuksesi ja kokemuksesi mukaan

Toivomme sinulta:

 • soveltuvaa (rakennus)teknistä koulutusta ja/tai työkokemusta rakennustuoteteollisuudesta
 • kokemusta esihenkilötehtävistä ja kykyä ohjata toimintaa tuotannon tavoitteiden saavuttamiseksi
 • aktiivista ja oma-aloitteista työotetta, järjestelmällisyyttä ja paineensietokykyä

Olet vastuuntuntoinen ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Reagoit nopeasti muutoksiin ja toimit vastuullisesti ja joustavasti poikkeustilanteissa. Työssäsi tarvitset sujuvaa suomen kielen taitoa ja pystyt viestimään myös englanniksi (muu kielitaito eduksi).

Tehtävässäsi raportoit tehdaspäällikölle ja työskentelet tiiviissä yhteistyössä muiden esimiesten kanssa. Työ on joustavaa päivätyötä ja työaika sijoittuu pääsääntöisesti arkisin kello 6.00 ja 18.00 välille.

Vakavaraisessa ja kehittymiskykyisessä perheyrityksessämme myös sinulla on mahdollisuus kehittää osaamistasi ja edetä työurallasi. Tarjoamme näköalapaikan rakennustuoteteollisuudessa ja mahtavat työkaverit.

Lisätietoja tehtävästä antaa tuotantojohtaja Jarmo Puoliväli (p. 040 3434 377) tiistaisin 4, 11, 18 ja 25.07.2023 kello 10.00–12.00 ja lisäksi myös sähköpostitse (jarmo.puolivali@betset.fi) voi olla yhteydessä.

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, lähetä vapaamuotoinen työhakemus palkkatoiveineen osoitteeseen rekry@betset.fi otsikolla ”Tuotantoesimies” 30. heinäkuuta 2023 mennessä. Haastattelemme potentiaaliset ehdokkaat elokuussa ja tehtävässä aloitus on syys-lokakuussa sopimuksen mukaan.

 

Vuonna 1950 perustettu Betset on yksi Suomen suurimmista betonisten valmisosien valmistajista toimitila-, teollisuus- ja asuntokohteissa sekä merkittävä toimija valmisbetonimarkkinoilla. Betset on toimialan edelläkävijä digitaalisissa palveluissa, jossa palveluympäristömme Betset Linker yhdistää tilaajan, suunnittelijan ja betonielementtituotantomme täysin uudella tavalla. Ammattitaitoinen, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstömme on perheyrityksemme yksi keskeinen menestystekijä.

Suomessa tehtaamme työllistävät yhteensä 600 henkilöä ja yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2022 oli 146 miljoonaa euroa. Betset-yhtiöihin kuuluu Suomessa tehtaat Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kyyjärvellä, Mikkelissä, Nummelassa, Nurmijärvellä, Paraisilla, Turussa ja Vierumäellä.

Oletko sinä uusi palkanlaskijamme?

Nykyisen henkilön siirtyessä uusiin haasteisiin haemme palkanlaskijaa vakituiseen työsuhteeseen seitsemänhenkiseen henkilöstö- ja viestintätiimiimme, mikä vastaa keskitetysti Betset-yhtiöiden henkilöstö- ja palkkahallinnosta sekä viestinnästä ja markkinoinnista.

Palkkahallintomme vastaa noin 300 tuntipalkkaisen ja 100 kuukausipalkkaisen palkanlaskennasta. Palkkahallinnon tiimissä työskentelee kaksi palkanlaskijaa ja työtä ohjaa myös HRIS- ja työsuhde­asiantuntija. Käytössämme on Sonet Premium -palkanlaskentaohjelma ja eKansio-työajanseuranta-järjestelmä.

Tehtäviisi kuluu:

 • palkka-aineistojen käsittely
 • työehtosopimusten tulkinta
 • tunti- ja kuukausipalkkojen laskenta
 • hakemusten käsittely, tilastointi ja tilitykset, raportointi ja arkistointi
 • tilanteen mukaan avustavat henkilöstöhallinnon tehtävät

Toivomme sinulta:

 • kokemusta palkanlaskennasta tai taloushallinnollisista tehtävistä tai tehtävään soveltuvaa koulutusta sekä kiinnostusta palkanlaskentaan
 • tietoteknistä osaamista (erityisesti MS Office / Excel)
 • pitkäjänteisyyttä ja paineensietokykyä
 • järjestelmällisyyttä, tarkkuutta ja huolellisuutta

 

Olet vastuuntuntoinen ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Viestit sujuvasti suomeksi (muu kielitaito on etu muttei välttämätöntä) ja työskentelet tiiviissä yhteistyössä erityisesti tuotannon esimiesten kanssa.

Sinulla on halu ja kyky toimia usean toimipisteen organisaatiossa, jossa myös tukitoiminnot on maantieteellisesti hajautettu. Tehtävässä on laaja etätyömahdollisuus eikä se ole siis toimipaikka­sidonnainen. Työaika on liukuva ja työskentelemme joustavasti työtilanteen mukaan.

Vakavaraisessa ja kehittymiskykyisessä perheyrityksessämme myös sinulla on mahdollisuus kehittää osaamistasi ja edetä työurallasi. Tarjoamme näköalapaikan rakennustuoteteollisuudessa ja mahtavat työkaverit.

Lisätietoja tehtävästä antaa arkisin työaikana HRIS- ja työsuhdeasiantuntija Sini Granlund (p. 040 3434 332) ja henkilöstöjohtaja Jouko Vähätalo (p. 040 3434 313).

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, lähetä vapaamuotoinen työhakemus palkkatoiveineen osoitteeseen rekry@betset.fi otsikolla ”Palkanlaskija” 16. heinäkuuta 2023 mennessä. Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana, haastattelemme potentiaaliset ehdokkaat heinäkuussa ja tehtävässä aloitus on elokuussa sopimuksen mukaan.

 

Vuonna 1950 perustettu Betset on yksi Suomen suurimmista betonisten valmisosien valmistajista toimitila-, teollisuus- ja asuntokohteissa sekä merkittävä toimija valmisbetonimarkkinoilla. Betset on toimialan edellä­kävijä digitaalisissa palveluissa, jossa palveluympäristömme Betset Linker yhdistää tilaajan, suunnittelijan ja betonielementtituotantomme täysin uudella tavalla. Ammattitaitoinen, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstömme on perheyrityksemme yksi keskeinen menestystekijä.

Suomessa tehtaamme työllistävät yhteensä 600 henkilöä ja yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2022 oli 146 miljoonaa euroa. Betset-yhtiöihin kuuluu Suomessa tehtaat Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kyyjärvellä, Mikkelissä, Nummelassa, Nurmijärvellä, Paraisilla, Turussa ja Vierumäellä.

Haemme kehityspäällikköä uuteen vakituiseen tehtävään

Kehityspäällikkö tulee vastaamaan Betsetin betonien kehityksestä ja vastuullisuusohjelmasta. Tehtävänkuvaa on mahdollista muotoilla osaamisesi, kiinnostuksesi ja kokemuksesi mukaan.

Työtehtäviisi kuluu:

 • vastuu betonien laadunohjauksesta ja testauksesta koko organisaatiossa
 • betonien reseptiikan optimoinnista ja kehittämisestä vastaaminen
 • laatujärjestelmän kehittäminen sekä yrityksen vastuullisuusohjelma erityisesti ympäristövastuun näkökulmasta

Toivomme sinulta:

 • aitoa kiinnostusta ja innostusta betonien kehittämiseen
 • vahvaa osaamista betonien laadunohjauksesta ja testauksesta
 • tehtävään soveltuvaa koulutusta ja kokemusta betonialan tehtävistä
 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustataitoja

Työ edellyttää keskimäärin 1–2 matkustuspäivää viikossa Betsetin tehdaspaikkakunnille, mutta vastapainoksi tehtävässä on laaja etätyömahdollisuus eikä se ole toimipaikkasidonnainen.

Tehtävä on itsenäinen ja vastuullinen, mutta tuemme toisiamme työssä onnistumisessa. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä erityisesti elementti- ja valmisbetoniasemien henkilöstön kanssa.

Vakavaraisessa ja kehittymiskykyisessä perheyrityksessämme myös sinulla on mahdollisuus kehittää osaamistasi ja edetä työurallasi. Tarjoamme näköalapaikan rakennustuoteteollisuudessa ja mahtavat työkaverit.

Lisätietoja tehtävästä antaa Betsetin valmisbetonimyynnistä sekä kuljetus-ja pumppaus­liiketoiminnasta vastaava johtaja Jari Tast (p. 040 3434 395) arkisin työaikana.

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, lähetä vapaamuotoinen työhakemus palkkatoiveineen osoitteeseen rekry@betset.fi otsikolla ”Kehityspäällikkö” 28. kesäkuuta 2023 mennessä. Käsittelemme hakemuksia ja haastattelemme ehdokkaita jo hakuaikana.

 

 

Vuonna 1950 perustettu Betset on yksi Suomen suurimmista betonisten valmisosien valmistajista toimitila-, teollisuus- ja asuntokohteissa sekä merkittävä toimija valmisbetonimarkkinoilla. Betset on toimialan edelläkävijä digitaalisissa palveluissa, jossa palveluympäristömme Betset Linker yhdistää tilaajan, suunnittelijan ja betonielementtituotantomme täysin uudella tavalla. Ammattitaitoinen, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstömme on perheyrityksemme yksi keskeinen menestystekijä.

Suomessa tehtaamme työllistävät yhteensä 600 henkilöä ja yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2022 oli 146 miljoonaa euroa. Betset-yhtiöihin kuuluu Suomessa tehtaat Nurmijärvellä, Mikkelissä, Vierumäellä, Nummelassa, Turussa, Paraisilla, Kyyjärvellä, Hämeenlinnassa ja Helsingissä sekä Espoossa.

 

​Suomeen tarvitaan vähähiilisen rakentamisen edistämisohjelma

Mielipidekirjoitus:

Rakentamisesta aiheutuvien päästöjen leikkaaminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämä on ollut tiedossa jo kauan alalla toimivien yritysten keskuudessa, ja sen eteen on myös toimittu: yritykset ovat jatkuvasti kehittäneet tuotteitaan ja prosessejaan vähäpäästöisemmiksi. Tulokset ovat olleet hyviä ja potentiaalia yltää vielä parempaan löytyy. Mikä rakentamisen vähähiilistymistä yhteiskunnassa sitten hidastaa? Väitämme, että kyse on tavoitteiden määrittelystä.

Julkisen rakentamisen osalta poliittiset päättäjät määrittävät tavoitteet rakentamiselle. Hallitusohjelman linjaukset jalkautuvat kuntiin erilaisina käytännön toimenpiteinä, jotka nykyisellään keskittyvät puurakentamisen lisäämiseen eivätkä välttämättä lainkaan kohdistu päästöihin. Tästä esimerkkeinä mainittakoon rakennusten energiatehokkuusvaatimuksissa olevat helpotukset puurakenteille sekä kuntien puukaavat, joissa päästöistä ei ole minkäänlaista mainintaa.

Päätöksentekoa ohjaa siis materiaaleihin liittyvä ideologia aitojen päästötavoitteiden sijaan. Näin tuloksetkin ovat sen mukaisia.

Voimme saavuttaa vain sellaisia tavoitteita, jotka on selkeästi määritelty ja joiden edistymistä voidaan arvioida. Jos siis haluamme vähähiilistää nykyistä ja tulevaa rakennuskantaamme, on tavoite nostettava selkeästi esiin jo hallitusohjelmassa. Suomeen tarvitaan vähähiilisen rakentamisen edistämisohjelma, jossa unohdetaan materiaaleihin kohdistuva sääntely ja keskitytään tuloksiin.

Tänä päivänä lähes kaikista materiaaleista pystytään rakentamaan vähäpäästöisesti. Tähän tulisi myös yrityksiä tasapuolisesti kannustaa: siten teollisuuden kehittämismotivaatio pysyy yllä ja ilmaston kannalta aidosti parhaat ja vaikuttavimmat ratkaisut syntyvät. Reilu kilpailuympäristö tukee myös taloutta ja edistää hyvinvointia, mikä sekin on huomionarvoinen näkökulma erityisesti näinä haastavina aikoina.

 

Mika Löytönen
Puheenjohtaja
Betoniteollisuus ry

Juha Karilainen
Puheenjohtaja
Tiiliteollisuusliitto ry

Jyrki Kesti
Puheenjohtaja
Teräsrakenneyhdistys ry

Lean-menetelmät tuotannon tehostamisen tukena

Miten Lean-kehityshanke muutti tuotantoamme?

Toteutimme pilottihankkeen Mikkelin tehtaalla ja vaikka työ on edelleen kesken, se on jo nyt enemmän kuin puolittanut tehtaan reklamaatiokustannukset, vähentänyt materiaalihukkaa, parantanut tiedonkulkua, siistetyttä, työviihtyvyyttä ja -turvallisuutta.

”Muutokset aiheuttavat aina aluksi epäilyksiä ja saimmekin kommentteja työntekijöiltä, että mitähän te olette taas keksineet. Kuitenkin heti, kun ensimmäiset muotit saatiin toimimaan ja järjestettyä, alkoivat muut jo kysellä milloin loputkin muotit siirtyvät uuteen toimintatapaan. Nyt kaikilla muoteilla muutokset on tehty ja siihen ollaan tyytyväisiä. Tämä päivittäisen johtamisen tapa on mielestäni tärkeä ja hyvä tuki työnjohdolle sekä päällikölle, eli asennemuutos”, kertoo tehdaspäällikkö Kari Laamanen.

Alla olevasta linkistä voit lukea tarkemmin tarinamme Lean-hankkeen toteuttamisesta.