Betsetin digiharppaus mullistaa rakentamisen toimintatapoja

Olemme Betset-yhtiöissä kehittäneet toimintoja ja työkaluja joiden avulla voimme välittää ja jalostaa tietoja rakentamisen prosessissa eri järjestelmien välillä. Meille elementtien valmistajana oleellista on tuottaa mahdollisimman laadukkaat ja kustannustehokkaat elementit juuri oikea-aikaisesti asiakkaalle. Kaikkien osapuolten välillä on tiedon liikuttava vaivatta ja oltava reaaliaikaista. Suunnittelijoiden tulee tietää tuotannon reunaehdot ja mahdollisuudet ja sovittaa ne rakennettavan kohteen elementointiin. Työmaan ja Betset tuotannon tulee olla jatkuvasti tietoisia kohteen rakentamisen ja suunnittelun tilasta jotta eri toimintojen aikataulutus saadaan onnistumaan suunnitellusti.

DigiBetset toimii mallinnetuissa kohteissa kolmen perusyksikön toimintaympäristössä; suunnittelijan 3D Tekla-malli, Betset tuotannonohjausjärjestelmä Tatu ja Trimble Connect pilvipalvelu. Kaikkien edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi olemme luoneet näiden kolmen ohjelmiston rajapintoihin työkaluja ja automaatiota. Näiden rajapintojen yli tietoa liikkuu ja jalostuu kaikkiin suuntiin.

Lue lisää Rakennuslehdestä