Asiakaskokemus Betset Linker -palvelusta

”Betset Linker palvelu on minulla nyt ensimmäistä kertaa käytössä. Vaikka olemme toistaiseksi käyttäneet pelkkiä perustoimintoja, ohjelmisto on ollut erittäin hyödyllinen. Kokonaisuus on helppo hahmottaa 3d-mallista ja siitä on hyvä seurata hankkeen etenemistä muun muassa elementtien tuotantotilanteen mukaan. Ohjelmiston reaaliaikainen tiedonkulku suunnittelijan ja elementtitehtaan välillä on myös iso etu. Betset Linkeristä voi esittää selkeästi myös tilaajalle kuinka hankkeen suunnittelu ja elementtituotanto etenee. Uusi selainversio helpottaa käyttöä edelleen, kun ohjelmaan voi kirjautua millä tahansa laitteella ja missä tahansa. Betset myös kuuntelee meitä käyttäjiä tuotekehityksessä herkällä korvalla, mikä on hyvä merkki siitä, että asioita halutaan viedä käyttäjä edellä eteenpäin ja tuottaa lisähyötyä meille asiakkaille.”

Tomi Kananoja, tuotantoinsinööri, Jatke Toimitilat Oy

Tomi Kananoja
Tuotantoinsinööri
Jatke Toimitilat Oy

 

Lue lisää Betset Linker -palvelusta

Tiedon reaaliaikaisuus on kaikkien etu

Elämme voimakkaan muutoksen aikaa, jolle on ominaista digitalisaation esiinnousu kaikissa rakentamisen prosesseissa. Ensin tuli tietokoneavusteinen suunnittelu, ja tämän vuosituhannen ensimmäisellä kymmenellä tietomallinnus alkoi yleistyä. Pitkään tietomalleja luotiin vain suunnittelun työkaluiksi, mutta pian malleja hyödynnettiin jo laajasti rakennusprosessin eri vaiheissa tarjouslaskennasta työmaatoimintoihin. Oli yhteinen etu, kun kaikilla rakennushankkeen osapuolilla oli pääsy tarkastelemaan rakenteita ja niiden täsmällisiä mittoja sekä tuotetietoja samasta havainnollisesta kolmiulotteisesta mallista.

Kehitys ei ole kuitenkaan pysähtynyt tähän – onneksi. Me Betsetissä olemme pitäneet kunnia-asiana olla ensimmäisten joukossa kehittämässä digitaalista palveluympäristöä, joka hyödyntää ja jalostaa kohteen tietomalleja. Kutsumme tätä palveluamme nimellä Betset Linker. Se tuo lisäarvoa nykyisille ja uusille asiakkaillemme varmistamalla aukottoman tietovirran tuotantoketjussa tehtaalta työmaalle. Mutkikkaissa, muutoksille alttiissa ja aikataulultaan tiukoissa hankkeissa on tärkeää huolehtia siitä, että reaaliaikainen tieto on kaikkien käytettävissä ehdottoman virheettömänä ja jatkuvasti. Tämä tavoite on vaikea täyttää muutoin kuin yhteisen digitaalisen palveluympäristön avulla.

 

Omassa työhistoriassani on ollut jo varhaista kokemusta suunnittelun linkittymisestä elementtituotantoon. Betset Linkerin kehittämisen ensimmäisenä etappina onkin ollut suunnittelun ja elementtituotannon sujuva yhdistäminen. Samassa yhteydessä oli luonnollista kehittää palveluympäristöä niin, että myös tehtaillamme käytössä oleva tuotannonohjausjärjestelmä on osa samaa digitaalista kokonaisuutta.

Tämä kaikki tähtää inhimillisten virheiden minimointiin ja sitä kautta projektin onnistumisen edellytysten maksimointiin. Perinteiseen tapaan toimien virheitä ja viiveitä syntyi siksi, että kaikki tarpeellinen tieto ei välity reaaliaikaisena oikealle taholle tai prosessin vaiheelle. Tällä hetkellä esimerkiksi suunnittelija näkee omassa suunnittelumallissaan kohteensa elementtien valmistustilanteen ja voi siellä tarvittaessa asettaa elementille valukiellon, joka kirjautuu välittömästi Betset-tuotantoon ehkäisten näin virheellisen elementin valmistamisen.

Asiakkaidemme kannalta kyse on entistä paremmasta palvelusta ja sitä kautta koituvista säästöistä. Betset Linkerin avulla asiakkaalle – ja myös meille _ välittyy reaaliaikainen ja havainnollinen tilannekuva, joka kertoo värikoodein mallipohjaisesti kohteen elementtien suunnittelu- ja tuotantotilanteen. Asiakas voi tarkistaa yhdellä silmäyksellä, vaikka mobiilisti, onko tietty elementti toimitettu, valmistettu, ohjelmoitu valmistukseen tai mitkä elementit ovat vielä suunnittelematta.

Yksi Betset Linker -palvelumme edellytys on se, että se on sujuvasti linkitetty tavallisimpiin rakennesuunnitteluohjelmistoihin _ tässä tapauksessa Tekla Structures -suunnitteluohjelmaan. Linker välittää informaatiota ja dokumentteja Tekla-mallista automaattisesti tuotannonohjausjärjestelmäämme ja myös tavallisimpiin projektipankkeihin, kuten esimerkiksi SokoPro’hon ja Trimble Connectiin.

Betset Linkeristä on jo paljon hyviä kokemuksia niin meillä kuin asiakkaillammekin. Tavoitteenamme on yhteensovittaa työmaan ja tehtaan nyt osittain irralliset toiminnot saumattomasti yhdessä toimivaksi tuotantoketjuksi. Alkuvaiheessa laajennettu palvelu on tavoittanut pääasiassa ne asiakkaat, joiden omat digitaaliset valmiudet ovat olleet samaan aikaan kehittämisvaiheessa, jolloin Linkerin yhteensovitus työmaatoiminnoille on koodattu mukaan yhteiseen tuotantoketjuun.

Lähiaikojen ykköstavoitteisiimme kuuluu tarjota laajennettua palveluamme asiakastyömaillemme elementtien aikataulu-, tilaus- ja toimitusprosesseihin. Tämä vaatii vielä jatkokehittelyä, jota teemme tiiviisti ja ripeästi. Tämän mahdollistaa se, että tuotannonohjausjärjestelmämme ja muut digitalisaatioon liittyvät toiminnot ovat omissa käsissämme.

Markku Räisänen, suunnittelujohtaja Betset

Markku Räisänen, suunnittelujohtaja

Betsetin digiharppaus mullistaa rakentamisen toimintatapoja

Olemme Betset-yhtiöissä kehittäneet toimintoja ja työkaluja joiden avulla voimme välittää ja jalostaa tietoja rakentamisen prosessissa eri järjestelmien välillä. Meille elementtien valmistajana oleellista on tuottaa mahdollisimman laadukkaat ja kustannustehokkaat elementit juuri oikea-aikaisesti asiakkaalle. Kaikkien osapuolten välillä on tiedon liikuttava vaivatta ja oltava reaaliaikaista. Suunnittelijoiden tulee tietää tuotannon reunaehdot ja mahdollisuudet ja sovittaa ne rakennettavan kohteen elementointiin. Työmaan ja Betset tuotannon tulee olla jatkuvasti tietoisia kohteen rakentamisen ja suunnittelun tilasta jotta eri toimintojen aikataulutus saadaan onnistumaan suunnitellusti.

DigiBetset toimii mallinnetuissa kohteissa kolmen perusyksikön toimintaympäristössä; suunnittelijan 3D Tekla-malli, Betset tuotannonohjausjärjestelmä Tatu ja Trimble Connect pilvipalvelu. Kaikkien edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi olemme luoneet näiden kolmen ohjelmiston rajapintoihin työkaluja ja automaatiota. Näiden rajapintojen yli tietoa liikkuu ja jalostuu kaikkiin suuntiin.

Lue lisää Rakennuslehdestä