Betsetin viime vuosi oli vahva

Betset-yhtiöiden viime vuosi oli onnistunut sekä liikevaihdon kasvun että kannattavuuden osalta.

 Betset teki viime vuonna hyvän tuloksen ja palasi vahvaan kasvuvauhtiin, sillä liikevaihto kasvoi 19,3 prosenttia. Betset-yhtiöiden vuoden 2022 yhteenlaskettu liikevaihto kohosi 146,4 miljoonaan euroon edellisvuoden 122,7 miljoonasta. Virallinen koko vuoden liikevoitto (ebit) parani merkittävästi ja nousi 14,2 miljoonaan edellisvuoden 1,5 miljoonasta. Liikevoittomarginaali nousi 9,7 prosenttiin, kun se edellisvuonna oli 1,2 prosenttia.

Parantunutta suoritusta sekä liikevaihdon kasvua tukivat toteutetut tehostamistoimet sekä tehtaiden tasainen käyttöaste lähes koko vuoden ajan. ”Merkittävä osa orgaanisesta kasvusta oli peräisin materiaalien ja ulkopuolisten palveluiden hintojen noususta, joka vaikutti myös lopputuotteidemme hinnoitteluun”, sanoo toimitusjohtaja Mika Löytönen.

Betset käynnisti tilikauden aikana kaksi muutosohjelmaa suoritus- ja kilpailukyvyn parantamiseksi. ”Kannattavuutemme parani selkeästi, mikä oli seurausta määrätietoisista toimenpiteistämme tilikauden aikana”, Löytönen kertoo. Mukautuminen muuttuneeseen ja hetkittäin haastavaan toimintaympäristöön on vaatinut koko organisaatiolta venymistä.

Betset-yhtiöiden keskimääräinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina mitattuna oli vuoden aikana yhteensä 599. Se supistui edellisvuodesta 40 henkilöllä.

Betsetin tilauskanta jäi vertailuvuoden historiallisen korkeasta 69 miljoonan euron tasosta ja normalisoitui 46 miljoonaan euroon. Tämä on samaa tasoa kuin ennen koronapandemian alkua vuoden 2019 lopussa.

Kuluvan vuoden näkymät ovat Löytösen mukaan kohtuulliset, vaikka rakennusalan yleiskuva on synkentynyt. Asuntorakentajat arvioivat kuitenkin asuntomarkkinoiden alkavan toipua kuluvan vuoden aikana ja koko vuoden asuntoaloitusten määrän säilyvän kohtuullisella tasolla. Betsetin alkuvuoden toimintaa vaikeuttaa kysynnän ja kannattavuuden voimakas yhtäaikainen lasku. Materiaali- ja laitepula on hellittänyt, mutta kustannusten nousu vaikuttaa tehtaidemme kannattavuuteen yhä. Kuluvaan tilikauteen Betset lähtee taloudellisesti vahvassa asemassa omavaraisuusasteen ja kassan ollessa hyvällä tasolla.

 

Betset tavoittelee kustannusnousun taklaamista

Betset‐yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi viime vuonna 2 prosentilla 123 miljoonaan euroon. Sen
sijaan käyttökate putosi edellisvuoden 11,4 miljoonasta eurosta 3,9 miljoonaan euroon. Henkilöstömäärä pysyi
samalla tasolla ja oli tilikauden päättyessä 624.

Toimitusjohtaja Mika Löytösen mukaan vuosi 2021 oli kaksijakoinen: tuotantomäärällisesti vuosi oli onnistunut
kaikilla yhdeksällä tehtaalla, mutta kannattavuus oli heikko koko konsernissa. Materiaalien voimakas hintojen
nousu ja saatavuusongelmat vaikeuttivat koko vuotta ja ne aiheuttavat epävarmuutta liikevaihdon ja tuloksen
kehitykseen alkuvuonnakin. Myös koronapandemia aiheutti merkittäviä haasteita lähes kaikilla tehtailla.

Betset kertoo tavoittelevansa kohonneiden materiaalikustannusten vaikutuksen huomioimista omien
tuotteidensa hinnoittelussa. Yhtiö odottaa kustannusnousun vaikutuksen tuloskehitykseensä pienentyvän ja
kannattavuuden parantuvan tänä vuonna.

”Tilikaudella 2021 rakentamisen volyymit olivat edelleen korkealla ja se näkyi kaikissa tuoteryhmissämme,
mutta erityisesti runkoelementtien kysynnässä. Tuotantokapasiteettimme vahvistamiseksi toteutimme
mittavan investointiohjelman, jossa suurin yksittäinen investointi oli Vierumäen tehtaan uusi betoniasema. Sen
avulla pystymme kasvattamaan vähähiilisen elementtituotannon kapasiteettia ja mahdollistamme
valmisbetoniasiakkaiden palvelemisen tulevaisuudessa myös Vierumäeltä. Teimme myös kiinteistöinvestointeja
Turun ja Paraisten tehtaille sekä panostimme edelleen kone‐ ja laiteinvestointeihin sekä liiketoimintaa
edistävien ja tukevien digitaalisten palveluiden kehittämiseen erityisesti yhteisessä palveluympäristö Betset
Linkerissä. Vuoden 2021 investointiohjelma oli kokonaisuudessa 8,1 miljoonaa euroa”, kertoo Mika Löytönen.

Rakentaminen näyttää jatkuvan edelleen vilkkaana vuonna 2022 erityisesti asuntorakentamisessa, jonka
taustalla on kysyntään nähden matalalle pudonnut uusien asuntojen tarjonta. Kova kustannuskehitys voi
toisaalta jatkossa hidastaa aloituksia. Talouskasvu vauhdittaa teollisuus‐ ja varastorakentamista, mutta
liiketilojen kasvun odotetaan jäävän vaisuksi.

Betset lähtee kuluvaan vuoteen hyvistä asemista, sillä konsernin tekemätön tilauskanta on noin 69 miljoonaa
euroa.

Lisätietoja
Mika Löytönen, toimitusjohtaja
p. 040 3434 374
mika.loytonen@betset.fi

 

Mediassa:

Rakennuslehti 25.2.2022
Keskisuomalainen 25.2.2022