Betset teki vuonna 2023 positiivisen tuloksen vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta

Betset-yhtiöiden vuosi 2023 oli haastava. Toimintaympäristön voimakkaan heikentymisen vuoksi Betset joutui sopeuttamaan toimintaa useilla tehtaillaan. Liiketoimintaan ja erityisesti tuotteidemme kysyntään vaikuttivat merkittävästi kasvaneet energiakustannukset, nousseet korot, inflaatio ja kuluttajien heikentynyt luottamus talouteen. Uudiskohteiden heikko rahoitettavuus heikensi edellytyksiä aloittaa uusia asuntohankkeita, mikä vaikutti merkittävästi myös tuotteidemme kysyntään.

Betsetille kulunut tilikausi oli markkinoiden haasteista huolimatta kohtalainen. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 126,7 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 146,4 miljoonaa euroa. Toimintaympäristön historiallisen voimakkaasta muutoksesta huolimatta liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (14,9 M€ vuonna 2022). Liikevaihto ja liikevoitto laskivat erityisesti siksi, että tuotteiden kysyntä heikentyi merkittävästi asuntorakentamisessa, mikä vaikutti myös lopputuotteiden hintakehitykseen. Tarkastelujakson päättyessä henkilöstömäärä oli 521 (599 vuonna 2022).

”Kaupallinen aktiviteetti hiipui koko viime vuoden ja tällä hetkellä tilauskantamme on historiallisen pieni. Vuosi 2023 oli toimialalla poikkeuksellisen vaikea, emmekä usko, että asuntorakentamisessa tapahtuu nopeaa muutosta tänäkään vuonna. Betsetin tuloksen säilyminen kohtuullisella tasolla ja omavaraisuuden vahvistuminen lähes 55 prosenttiin olivat erinomaisia onnistumisia tässä markkinatilanteessa”, kertoo toimitusjohtaja Mika Löytönen.

Haastavan markkinatilanteen keskellä Betsetin kymmenes tehdas valmistui Espooseen vuoden 2023 lopulla. ”Uusi betoniasema tulee vahvistamaan valmisbetoniliiketoimintaamme pääkaupunkiseudulla. Viime vuoden investointien ja myös onnistuneiden sopeuttamistoimien ansiosta olemme lähteneet vuoteen 2024 toiminnallisesti ja taloudellisesti positiivisessa asemassa”, arvio Mika Löytönen. Tilikauden aikana Betset kasvatti myös omistustaan virolaisessa As Ikodorissa ja osakekaupan myötä yrityksestä tuli Betset Oy:n tytäryhtiö.

Betset on kohdannut yli 70-vuotisen matkansa varrella monenlaisia markkinatilanteita, mutta vastuullisena ja laadukkaana toimijana pärjännyt toimialalla aina hyvin muuttuvissakin olosuhteissa. ”Myös tämänhetkisen vahvan taloudellisen asemamme turvin jatkamme navigoimista nykyisen suhdannesyklin lävitse fokusoituneesti ja päättäväisesti”, linjaa Mika Löytönen.

Espoon tehtaan tuoma kapasiteetin lisäys on avannut Betsetille ovia myös isompiin kohteisiin pääkaupunkiseudulla. Kuvassa valmisbetonivalu Jatke Uusimaan kohteessa Helsingin Pasilan Postipuistossa 8.3.2024.

 

Betsetin viime vuosi oli vahva

Betset-yhtiöiden viime vuosi oli onnistunut sekä liikevaihdon kasvun että kannattavuuden osalta.

 Betset teki viime vuonna hyvän tuloksen ja palasi vahvaan kasvuvauhtiin, sillä liikevaihto kasvoi 19,3 prosenttia. Betset-yhtiöiden vuoden 2022 yhteenlaskettu liikevaihto kohosi 146,4 miljoonaan euroon edellisvuoden 122,7 miljoonasta. Virallinen koko vuoden liikevoitto (ebit) parani merkittävästi ja nousi 14,2 miljoonaan edellisvuoden 1,5 miljoonasta. Liikevoittomarginaali nousi 9,7 prosenttiin, kun se edellisvuonna oli 1,2 prosenttia.

Parantunutta suoritusta sekä liikevaihdon kasvua tukivat toteutetut tehostamistoimet sekä tehtaiden tasainen käyttöaste lähes koko vuoden ajan. ”Merkittävä osa orgaanisesta kasvusta oli peräisin materiaalien ja ulkopuolisten palveluiden hintojen noususta, joka vaikutti myös lopputuotteidemme hinnoitteluun”, sanoo toimitusjohtaja Mika Löytönen.

Betset käynnisti tilikauden aikana kaksi muutosohjelmaa suoritus- ja kilpailukyvyn parantamiseksi. ”Kannattavuutemme parani selkeästi, mikä oli seurausta määrätietoisista toimenpiteistämme tilikauden aikana”, Löytönen kertoo. Mukautuminen muuttuneeseen ja hetkittäin haastavaan toimintaympäristöön on vaatinut koko organisaatiolta venymistä.

Betset-yhtiöiden keskimääräinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina mitattuna oli vuoden aikana yhteensä 599. Se supistui edellisvuodesta 40 henkilöllä.

Betsetin tilauskanta jäi vertailuvuoden historiallisen korkeasta 69 miljoonan euron tasosta ja normalisoitui 46 miljoonaan euroon. Tämä on samaa tasoa kuin ennen koronapandemian alkua vuoden 2019 lopussa.

Kuluvan vuoden näkymät ovat Löytösen mukaan kohtuulliset, vaikka rakennusalan yleiskuva on synkentynyt. Asuntorakentajat arvioivat kuitenkin asuntomarkkinoiden alkavan toipua kuluvan vuoden aikana ja koko vuoden asuntoaloitusten määrän säilyvän kohtuullisella tasolla. Betsetin alkuvuoden toimintaa vaikeuttaa kysynnän ja kannattavuuden voimakas yhtäaikainen lasku. Materiaali- ja laitepula on hellittänyt, mutta kustannusten nousu vaikuttaa tehtaidemme kannattavuuteen yhä. Kuluvaan tilikauteen Betset lähtee taloudellisesti vahvassa asemassa omavaraisuusasteen ja kassan ollessa hyvällä tasolla.

 

Betset tavoittelee kustannusnousun taklaamista

Betset‐yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi viime vuonna 2 prosentilla 123 miljoonaan euroon. Sen
sijaan käyttökate putosi edellisvuoden 11,4 miljoonasta eurosta 3,9 miljoonaan euroon. Henkilöstömäärä pysyi
samalla tasolla ja oli tilikauden päättyessä 624.

Toimitusjohtaja Mika Löytösen mukaan vuosi 2021 oli kaksijakoinen: tuotantomäärällisesti vuosi oli onnistunut
kaikilla yhdeksällä tehtaalla, mutta kannattavuus oli heikko koko konsernissa. Materiaalien voimakas hintojen
nousu ja saatavuusongelmat vaikeuttivat koko vuotta ja ne aiheuttavat epävarmuutta liikevaihdon ja tuloksen
kehitykseen alkuvuonnakin. Myös koronapandemia aiheutti merkittäviä haasteita lähes kaikilla tehtailla.

Betset kertoo tavoittelevansa kohonneiden materiaalikustannusten vaikutuksen huomioimista omien
tuotteidensa hinnoittelussa. Yhtiö odottaa kustannusnousun vaikutuksen tuloskehitykseensä pienentyvän ja
kannattavuuden parantuvan tänä vuonna.

”Tilikaudella 2021 rakentamisen volyymit olivat edelleen korkealla ja se näkyi kaikissa tuoteryhmissämme,
mutta erityisesti runkoelementtien kysynnässä. Tuotantokapasiteettimme vahvistamiseksi toteutimme
mittavan investointiohjelman, jossa suurin yksittäinen investointi oli Vierumäen tehtaan uusi betoniasema. Sen
avulla pystymme kasvattamaan vähähiilisen elementtituotannon kapasiteettia ja mahdollistamme
valmisbetoniasiakkaiden palvelemisen tulevaisuudessa myös Vierumäeltä. Teimme myös kiinteistöinvestointeja
Turun ja Paraisten tehtaille sekä panostimme edelleen kone‐ ja laiteinvestointeihin sekä liiketoimintaa
edistävien ja tukevien digitaalisten palveluiden kehittämiseen erityisesti yhteisessä palveluympäristö Betset
Linkerissä. Vuoden 2021 investointiohjelma oli kokonaisuudessa 8,1 miljoonaa euroa”, kertoo Mika Löytönen.

Rakentaminen näyttää jatkuvan edelleen vilkkaana vuonna 2022 erityisesti asuntorakentamisessa, jonka
taustalla on kysyntään nähden matalalle pudonnut uusien asuntojen tarjonta. Kova kustannuskehitys voi
toisaalta jatkossa hidastaa aloituksia. Talouskasvu vauhdittaa teollisuus‐ ja varastorakentamista, mutta
liiketilojen kasvun odotetaan jäävän vaisuksi.

Betset lähtee kuluvaan vuoteen hyvistä asemista, sillä konsernin tekemätön tilauskanta on noin 69 miljoonaa
euroa.

Lisätietoja
Mika Löytönen, toimitusjohtaja
p. 040 3434 374
mika.loytonen@betset.fi

 

Mediassa:

Rakennuslehti 25.2.2022
Keskisuomalainen 25.2.2022